درباره دفتر ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۴۳۳

معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه

نقش پژوهش در رهیافت و توسعه کلیه جوامع در حال پیشرفت در جهان امروزی بر کسی پوشیده نیست و با توجه به نقش آفرینی دانشگاهها و صنایع در این پیشرفت لزوم ارتباط آنها بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیش از پیش احساس گردید که با مصوبات دولت وقت ، ایجاد و تاسیس دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها الزامی گشت .
این دفتر با چشم انداز کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره‌گیری از نتایج علمی – کاربردی تحقیقات و با ماموریت ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباطات حوزه‌های مختلف دانشگاه با صنایع کشور و تقویت انگیزه محققین دانشگاه در ارائه پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه صنعت در راستای نیازهای کشور راه اندازی گردید.
دانشگاه و صنعت بر حسب تأثیرگذاری خود دو محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه تحول در جامعه به شمار می‌آیند. دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌تواند هر لحظه در شریان‌های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد،نیروی نوینی را تزریق کند.صنعت نیز با بکار بستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان، می‌تواند اندیشه توسعه اقتصای و پیشرفت جامعه را محقق کند.
لذا هرگونه کاستی،خواه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همکاری بین این دو نهاد،مستقیماً و بی‌واسطه همه جانبه را به چالش می‌کشد.

در مجموع می‌توان گفت که ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانایی علوم و فناوری در هر کشور محسوب می‌شود. و به همین لحاظ هم اکثر دولت‌ها سعی دارند به هر شکل ممکن از این عامل بهره برداری کنند، البته نباید این ارتباط را صرفاً چارچوب تحقیقات جستجو کرد.
مساله کارآموزی دانشجویان در صنایع،تأمین نیروی انسانی فنی، پرورش محقق استفاده از خدمات مشاوره‌ای دانشگاهیان در صنعت و غیره هم از زمینه های ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود.
در واقع کشورهایی در برقراری این ارتباط موفق‌تر بودند که ساز و کارهای بهتری را بکار گرفته‌اند.